Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних


1. Загальні положення
Дiйсна політика обробки персональних даних складена відповідно до законів України і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Інтернет-магазину royal-expedition.com.ua (далі – Інтернет-магазин).
Дiйсна політика Інтернет-магазину стосовно обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Інтернет-магазин може отримати про відвідувачів веб-сайту https://royal-expedition.com.ua.

2. Основні поняття, використані в Політиці
Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://royal-expedition.com.ua;
Інформаційна система персональних даних — сукупність містимих в базах даних персональних даних, та забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
Знеособлення персональних даних — дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або що визначається Користувача веб-сайту https://royal-expedition.com.ua;
Користувач – будь-який відвідувач сайту https://royal-expedition.com.ua;
Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб;

3. Інтернет-магазин може обробляти такі персональні дані Користувача
Прізвище, ім'я, по батькові;
Номер телефону;
Адреса електронної пошти;
Також на сайті відбувається збір та обробка загальних даних про відвідувачів (в т. ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних
Мета обробки персональних даних Користувача — укладання, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання користувачам доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://royal-expedition.com.ua; уточнення деталей замовлення.
Також Інтернет-магазин має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальних пропозиціях та різних подіях. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Інтернет-магазину лист на адресу електронної пошти royal-expedition.ua@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги і спеціальні пропозиції».
Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, що слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
Інтернет-магазин обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://royal-expedition.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Інтернет-магазину, Користувач висловлює свою згоду з Політикою.
Інтернет-магазин обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (увімкнене збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Інтернет-магазином, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.
Інтернет-магазин забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Інтернет-магазину повідомлення на адресу електронної пошти Інтернет-магазину royal-expedition.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».
Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Інтернет-магазину повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Інтернет-магазину royal-expedition.ua@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення
Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Інтернет-магазину за допомогою електронної пошти royal-expedition.ua@gmail.com.
В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Інтернет-магазином. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://royal-expedition.com.ua/politika-konfidenczialnosti.